top of page

Trénink pro děti a teenagery «Psychologie šťastného dítěte»Na základě našeho centra pořádáme každou neděli psychologická a sociální sezení pro děti a mládež „Psychologie šťastného dítěte“. Trénink je zaměřen na to, jak řešit hlavní otázky, které se týkají všech dětí, jako například:


• Účinné přizpůsobení na nové podmínky;

• Snížení úzkosti a formování asertivity;

• Naučí přijímat kritiku vůči sobě samému;

• Staňte se nezávislými;

• Správně řídit emoce;

• Uvolňovat negativní emoce;

• Být lídrem;

• Důvěřovat blízkým lidem;

• Rozvíjet motivaci k učení;

• Formovat sociální a praktickou inteligenci;

• Rozvíjet paměť, pozornost, myšlení, představivost.


Kurz vede odborný psycholog. Výcvik je veden formou inscenovaných her s určitými pravidly, která dávají pocit naprosté svobody podle věku dítěte.

bottom of page