top of page

Psychologická rehabilitace dětí pomocí zvířatNa základě našeho centra poskytujeme bezplatnou psychologickou podporu dětem-uprchlíkům zejména pomoci speciálně vycvičených zvířat: canisterapii a zooterapii.


Canisterapie je jednou z metod fyzické a psychické rehabilitace, pomoci speciálně vycvičených psů. Díky čtyřnohým kamarádům mohou děti čelit emočnímu napětí a stresu a také se naplnit dobrou náladou.


Na zooterapii mají děti možnost interakce s kozou a minikoníkem. Během hodiny mohou děti krmit, hladit a prostě lépe poznávat nová zvířata.

Komunikace se zvířaty pomáhá dětem ulevit napětí a zlepšuje jejich socializační dovednosti. Děti navíc poznávají své vrstevníky a začínají se kamarádit, protože společná sezení děti velmi sbližují.


Sezení canisterapie a zooterapie přináší dětem uprchlíků mnoho radosti!

bottom of page