top of page

Pohádková terapie pro děti spolu s Amiga Migrant

Na podzim byl zahájen kurz pohádkové terapie pro děti ve věku od 6 do 9 let na bázi našeho vzdělávacího centra „Kroky Dobra“. Pohádková terapie je nejbezpečnějším druhem terapie pro děti, která využívá pohádku jako nástroj pro boj se strachy a nahromaděným stresem.Krátké pohádky učí malou skupinu dětí přijímat sebe i druhé, chápat vlastní pocity a emoce, řešit konflikty s rodiči a mnoho dalšího. Děti tak jednou týdně společně s odborníkem pracují nad stresem z války a změny prostředí a postupně se snaží vrátit se do předválečného psychického stavu.

bottom of page