top of page

Divadelní klub

Umělecký rozvoj dítěte je důležitou součástí harmonického života a formování charakteru. Proto naše organizace Kroky dobra otevřela nový směr pro mladé talenty: divadelní klub! 


Během tréninků děti:

 • Získají herecké dovednosti a zkušenosti;

 • Zvládnou jevištní řeč a jevištní pohyb;

 • Učí se cítit dobře na jevišti a komunikovat s jevištními partnery;

 • Naučí se uvolňovat a prozkoumávat své emoce a efektivně je zvládat – dovednosti užitečné jak při vystupování, tak v každodenních sociálních vztazích a osobním rozvoji.


Výuka je praktická a zaměřená na momentální využití znalosti:

 • Vytváření jevištních a plastických skic;

 • Inscenování miniaturních divadelních scén;

 • Příležitost, aby se děti cítily jako skuteční herci.


Divadelní klub pomáhá nejen odhalit talent a podpořit osobní rozvoj, ale je také účinným nástrojem pro zvládání posttraumatické stresové poruchy. Tvořivé aktivity pomáhají dětem lépe se adaptovat na novou společnost a životní podmínky i naučit se vyjadřovat na veřejnosti.


Vaše děti se budou učit pod vedením Taťány Medveděvové, profesionální herečky z Oděského akademického hudebně-dramatického divadla V. Vasilka. Do jejího portfolia patří např:

 • Dlouholetá práce v ukrajinském divadle v Oděse;

 • Práce v televizi;

 • Výuka herectví a rytmického tance v Oděském filmovém studiu a v dětském studiu v Oděse;

 • Spolupráce s pražským divadlem T-Art.


Každou středu od 17:30 do 19:00 a každou sobotu od 15:30 do 17:00 mají ukrajinské děti ve vzdělávacím centru Kroky Dobra možnost se zdarma věnovat herectví.


Tuto aktivitu pořádá charitativní organizace Kroky Dobra za podpory hlavního města Prahy ve spolupráci s UNICEF.

bottom of page