top of page

Seminář o finanční gramotnosti

Na základě našeho vzdělávacího centra "Kroky Dobra" uspořádala organizace Slovo 21 informační setkání na téma "Finanční gramotnost". Za podpory Mezinárodního záchranného výboru, celosvětové nevládní organizace zabývající se humanitární pomocí a rozvojem, si účastníci semináře mohli vyslechnout odpovědi na následující otázky: Jak začít šetřit peníze? Jaké finanční životní hacky používat? Kde a jak plánovat rozpočet?


Finanční gramotnost je důležitá dovednost, která se ve škole neučí a představuje soubor přístupů, pravidel a postupů, které člověku umožňují regulovat své finanční toky tak efektivně, aby se stal bohatším, dosáhl svých cílů a udržel si životní úroveň i v dospělosti.


Hlavním cílem setkání je zabránit unáhleným rozhodnutím v nestabilních obdobích, jako je nákup nebo přeprodej měny při první příležitosti, investování peněz do nepotřebných věcí. V souladu s tím umožní šetřit peníze nebo s nimi rozumně hospodařit.bottom of page