top of page

Nostrifikace diplomu

Náš tým vám chce být ještě užitečnější, a proto rozšiřujeme portfolio našich služeb a jsme nyní připraveni vám pomoci s procesem nostrifikace vašeho vysokoškolského diplomu!


Co je nostrifikace? Jedná se o proces akademického uznání zahraničního diplomu na roveň vzdělání získanému v České republice. Kdy nostrifikaci potřebujeme?

  • Pro další studium (z bakalářského na magisterské apod.);

  • Chcete-li se ucházet o zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci;

  • Jako první krok k uznání kvalifikace v regulovaných profesích (lékařství, právo, účetnictví, finance a mnoho dalších).


Pro zahájení oznámení je třeba předložit žádost a následující dokumenty:

  • Originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu;

  • Originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu s informacemi o obsahu a rozsahu získaného vzdělání (dále jen "dodatek k diplomu");

  • Originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci, pokud podáváte žádost za jinou osobu;

  • Úředně ověřená kopie dokladu o změně jména nebo příjmení (např. oddací list), pokud byl zahraniční diplom nebo dodatek k diplomu vydán na jiné jméno nebo příjmení než jméno a příjmení žadatele.

Všechny tyto doklady musí být přeloženy do českého jazyka a notářsky ověřeny!


Jak se na nás obrátit s žádostí o pomoc?

Svou žádost zašlete na adresu help.krokydobra@gmail.com s předmětem "Nostrifikace diplomu"! V dopise uveďte své celé jméno, věk, kontaktní údaje, o nostrifikaci jakého diplomu žádáte (magisterský/bakalářský/specializační), zda máte překlad dokumentů do češtiny, zda jste změnili příjmení (pokud ano, máte oddací list).


Nostrifikace je důležitým krokem ve vaší vzdělávací nebo profesní kariéře. Jsme připraveni vám s tímto procesem pomoci. Zjistěte více informací a kontaktujte nás pro odborné poradenství a podporu

bottom of page