top of page

Intenzivní kurzy českého jazyka pro děti a mládežV průběhu srpna na základě našeho centra proběhly intenzivní kurzy češtiny, aby děti uprchlíků šly poprvé do místních škol a školek a cítily se víceméně pohodlně.


5x týdně se 4 skupiny studentů pilně učily nový jazyk. Výuka probíhala ve dvou věkových skupinách: děti od 6 do 12 let a teenagery od 12 do 16 let.


Díky tomu si děti mohly osvojit základy českého jazyka. Tento kurz umožnil studentům porozumět materiálům ve vzdělávacích institucích, najít společný jazyk se svými vrstevníky a překonat jazykovou bariéru

bottom of page