Kroky dobra z.s.

Husitská 502/36, 130 00 Praha-3 Žižkov
IČO: 14432421

krokydobra@gmail.com
+420 774 568 880
+420 776 016 751

Банковские реквизиты:
Kroky Dobra z. s.
Номер счёта: 6188726379/0800
IBAN: CZ94 0800 0000 0061 8872 6379
BIC: GIBACZPX