top of page

Kurzy angličtinyByla velká potřeba otevřít kurzy angličtiny pro nejmenší děti našeho centra. A v září 2022 se nám to podařilo. Zahájili jsme dvě studijní skupiny anglického jazyka najednou.


Výuka probíhá dvakrát týdně v odpoledních hodinách, aby je děti mohly navštěvovat i po vyučování. Děti rády navštěvují hodiny a zvládají základy anglického jazyka.

bottom of page