top of page

Kurzy českého jazyka pro děti a mládežJazyková bariéra je jednou z hlavních překážek na cestě k adaptaci v České republice, a proto jsme zahájili bezplatné kurzy češtiny pro děti a mládež. 2 skupiny začaly vyuku v říjnu 2022 ve dvou věkových skupinách: od 6 do 10 let a 10+.


Výuka probíhá dvakrát týdně v odpoledních hodinách, aby je děti mohly navštěvovat i po škole.


Během kurzu se dítě naučí:

  • Gramatické základy českého jazyka;

  • Osvojí si slovní zásobu, která mu pomůže komunikovat s vrstevníky;

  • Procvičí si mluvenou češtinu s učitelem a spolužáky;

  • Pozná své vrstevníky.

bottom of page