Kroky dobra z.s.

Husitská 502/36, 130 00 Praha-3 Žižkov
IČO: 14432421

krokydobra@gmail.com
+420 737 696 962

Bankovní spojení:
Kroky Dobra z. s.
Číslo účtu: 6188726379/0800
IBAN: CZ94 0800 0000 0061 8872 6379
BIC: GIBACZPX
PayPal: Krokydobra@gmail.com