Děti

Aby se děti cítili v České republice jako doma, vyvinuli jsme integrační program, který děti co nejvíce přibližuje k jejich obvyklému „předválečnému“ životnímu stylu.

Pro děti od 3 do 6 let nabízíme školku, kde se mohou naučit český jazyk, ale nadále budou v ukrajinsky mluvícím prostředí. Pro děti od 7 let nabízíme pokračování ve vzdělávání v odborných školních předmětech a připojení ke studiu češtiny.

Děti všech věkových kategorií budou mít možnost navštěvovat sportovní a umělecké kroužky, navštěvovat psychologa a canisterapii (metoda rehabilitace pro děti i dospělé, včetně psychicky traumatizovaných, s pomocí speciálně vycvičených psů).


Matky

Bohužel ne všechny školy a školky v ČR mají volná místa. Ženy, které sem přišly s dětmi, si proto nemohou plně zařídit život, jelikož dítě není kde nechat. Proto jsme vytvořili vzdělávací centrum „Kroky Dobra“ pro děti všech věkových kategorií, kde by děti mohly trávit svůj čas užitečně, aby maminky mohli do práci.

Navíc nabízíme psychologickou podporu a canisterapii (metoda rehabilitace pro děti i dospělé, včetně psychicky traumatizovaných, s pomocí speciálně vycvičených psů) a výuku češtiny.

Rodinám v nouzi pomáháme společně s našimi partnery Fitkitchen s výživou.