Charitativní nadaci „Kroky Dobra“ můžete pomoci několika způsoby:

 • Finance. Nadaci Kroky Dobra je možné podpořit prostřednictvím charitativního účtu. Veškeré získané finanční prostředky jsou vynaloženy na údržbu dětského centra „Kroky Dobra“, výplatu mezd učitelům, vychovatelům a psychologům, nákup kancelářských a uměleckých potřeb pro děti. Je to váš příspěvek, který může poskytnout kvalitní vzdělání dětem uprchlíků; Dole jsou uvedeny všechny způsoby, jak finančně pomoci:
  Kroky Dobra z. s.
  Číslo účtu: 6188726379/0800
  IBAN: CZ94 0800 0000 0061 8872 6379
  BIC: GIBACZPX
  PayPal: Krokydobra@gmail.com
  nebo pomocí qr kodu a widgetu dole
 
 • Připojte se k našim aktivitám. Rádi přijmeme nabídku o spolupráci na společném projektu! Pravidelně také hledáme zaměstnance na pozice: učitel, chůva, psycholog. Těšíme se na váš životopis.