top of page

Kariérní poradenství pro dospívající "KROKY DO BUDOUCNOSTI"

Na základě vzdělávacího centra “Kroky Dobra” představujeme program kariérního poradenství “Kroky do budoucnosti”, který je speciálně určen pro teenagery ve věku 12-15 let, kteří hledají své místo ve světě a sní o vlastní profesní kariéře.


Cíl programu:

  • Pomoci dospívajícím porozumět sobě samým, svým zájmům, dovednostem a cílům při volbě budoucího povolání;

  • Poskytnout dospívajícím informace o různých profesích a možnostech odborné přípravy;

  • Rozvíjet dovednosti v oblasti rozhodování a plánování kariéry;

  • Připravit účastníky na důležitou volbu vzdělání a povolání.


Hlavním cílem programu “Kroky do budoucnosti” je připravit dospívající na důležitá rozhodnutí v oblasti vzdělávání a profesního rozvoje. Každá lekce trvá 1,5 hodiny a je zaměřena na obohacení znalostí a dovedností.


Tuto aktivitu pořádá charitativní organizace Kroky dobra za podpory hlavního města Prahy ve spolupráci s UNICEF.
bottom of page