top of page

Arteterapie spolu s Amiga Migrant

V říjnu na základě našeho vzdělávacího centra "Kroky Dobra" byl zahájen kurz arteterapie. Arteterapie je speciálním druhem psychologické podpory, která pomáhá propracovat prožitky stresu a traumatické zkušenosti. Rehabilitační kurz pomáhá:


  • snížit úzkost a agresivitu;

  • řešit vnitřní konflikty;

  • sdílet matoucí otázky;

  • analyzovat svůj emoční stav;

  • rozvíjet jemné motorické dovednosti.
Arteterapeutická sezení v našem centru probíhají ve třech věkových skupinách:


  • Děti 3-6 let;

  • Děti 6-9 let;

  • Dospělé od 18 let.Na sezeních arteterapie působí umění jako prostředník mezi člověkem, který prožívá určité napětí, a psycholožkou, která pomáhá problém řešit. Tak, pomocí podvědomých asociací člověka, může odborník poskytnout efektivní pomoc, aniž by traumatizoval psychiku navštěvnika.

bottom of page